Udbyneder Kirke

Historie

Udbyneder Kirke er en monumental, senromansk bygning i munkesten beliggende på den gamle kystskrænt mod Kattegat med storslået udsigt over landsbyen og dens marker og enge - men skov og plantage hindrer udsyn til havet. Kirkens anseelige størrelse skyldes flere udvidelser siden den oprindelige kirke blev bygget i begyndelsen af 1200 tallet.

Indvendig imponerer kirken først og fremmest ved sine mange kalkmalerier. De ældste i korets anden fag, er fra 1400-tallet og forestiller apostle, kirkefædre og helgener.

I skibet er det østlige fag opfyldt af en stor dommedagsscene fra 1501, skænket af Århus-bispen Niels Clausen Skade og malet af "Sødringmesteren". 2. og 3. fag er skænket af kong Christian II og forestiller Marias himmelkroning og andre typiske senmiddelalderlige motiver, som "Anna-selv-tredje" og forskellige helgener Også skibets fjerde og vestligste fag har været prydet af kalkmalerier, men de var for beskadigede efter brand og sammenstyrtning til, at de kunne restaureres.

Kirkens altertavle er et smukt barokarbejde med den sidste nadver som hovedmotiv. Prædikestolen er fra samme periode, med de fire evangelister placeret i felter. Begge dele er skænket af Frands Lykke og Elisabeth Brok til Overgaard. Døbefonten med himmel er udskåret i træ ligesom fonten i Kastbjerg kirke.

Tilhørsforholdet til Overgaard understreges af den prægtige ligsten for rigsråd Jørgen Lykke og hans hustru, Beathe Brahe, parret var Overgaards grundlæggere. Lykke var kendt som Danmarks rigeste mand. Han døde i 1602.

Orglet er fra december 2000, bygget af Bruno Christensen og Sønner og har 12 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal.

Ny dåbskande til døbefonten i Udbyneder Kirke

Der er blevet samlet ind til en dåbskande til Udbyneder Kirke i anledning af sognepræstens jubilæum.
Kanden blev heldigvis færdig til jubilæet og blev stillet i dåbsfadet i døbefonten.

Kanden er af messing ligesom dåbsfadet og er udfærdiget af Gørtleren i Hjørring.
Inskriptionen lyder på den ene side: " Udbyneder Kirke" og på den anden: "1990 - 2015".

Udbyneder Kirke
Udbynedervej 15, Udbyneder
8970 Havndal


Udbyneder Kirke, Udbyneder sogn, senromansk, 1200-25.

Antal folkekirkemedlemmer: 1.200

Antal indbyggere: 1.376

Medlemsprocent: 87 , 2