Sødring Kirke

Stor skønhed i lille kirke

Syv kilometer fra Råby dukker Sødring kirke frem som nabo til herregården Sødringholm.

Den lille hvidmalede munkestenskirke rummer stor skønhed. Den er typisk gotisk med spidsbuede vinduer og trekantet kor, opført i 1300-tallet. I et par hundrede år tilhørte godset og kirken biskoppen i Århus. Fællesskabet mellem kirke og gods ophørte i 1921, og menigheden overtog selv kirken.

Farverige kalkmalerier er med gavmild hånd strøet ud over hele det hvælvede loft.

Mønsteret minder om en stjernehimmel. Men motiverne er skildringer fra bibelen samt helgen-legender. De første kalkmalerier blev afdækket i 1902.

De sidste billeder viser Adam og Eva nøgne med en tydelig markering af deres køn.

Tegningerne var for anstødelige for kirkens folk, og billederne blev hurtigt kalket over. I dag er de atter synlige i afdæmpede originale farver.

Prædikestolen var i mange år kamufleret af brun maling. Da en kirkemaler i 1950 undersøgte den, fandt han talrige udsmykninger lag på lag. Den næstældste udsmykning fra 1700-tallet var velbevaret og blev den, man lod stå. Prædikestolen fremstår i dag som et pragtstykke fra barok-tiden.

 

Syv kister i våbenhuset

I 1744 købte pastor Niels Nielsen Secher stedet. Han var dengang Danmarks rigeste præst.

Slægten Secher tog kirkens våbenhus til gravkapel. I dag står der syv gamle støvede kister med balsamerede lig og forhindrer menigheden i at gå gennem våbenhuset. I stedet for må kirkegængerne benytte en snæver indgang til kirken. Ifølge provsten er slægtens efterkommere imod, at kisterne flyttes.

Man kan blive ved med at opdage interessante detaljer i kirken. For eksempel ligger der en sjælden bibel fra Frederik II's tid ca. 1550 på alteret. Bibelen siges at være landets næstældste udgave efter reformationen, skrevet på dansk. Den er velbevaret med spænde og messingbeslag samt originale træsnit.

Kirkerne står som vartegn for sognet og for nærheden.

Skulle man have tabt orienteringen, kan man bruge tårnet som pejling. Kirketårne vender næsten altid mod vest, mens koret peger mod øst.

 


 

Artikel fra Randers Dagblad – af Edit Kanstrup (December 1994).

Kilde: Jørgen Anton Pedersen, Sødring.

Sødring Kirke
Sødringholmvej 12
8970 Havndal


Sødring Kirke, Sødring sogn, i sin nuværende gotiske skikkelse fra beg. af 1400-tallet.

Antal folkekirkemedlemmer: 327

Antal indbyggere: 364

Medlemsprocent: 89, 84