Kastbjerg Kirke

Historie

Kastbjerg Kirke er højt beliggende på bakken over Kastbjerg Å, med udsigt over landsbyen og store engarealer. Den er bygget af omhyggeligt tilhugne kvadersten, tårn og våbenhus dog af teglsten.

Våbenhuset er bygget ved den gamle mandsdør mod syd. En smuk tympanon og fint udsmykkede søjler pryder indgangsdøren til kirken mod syd – og lige så fornemt udstyret er den nu tilmurede kvindedør mod nord.

Kirkens indre virker lyst på grund af de smukke hvide hvælvinger med kun en let ornamentik på ribberne og få enkle kalkmalerier: indvielseskrucifixer, ornamenter, en pelikan, der i middelalderen blev opfattet som et Kristus-symbol, og et tre-bad (et symbol for treenigheden), placeret over alteret.

I 2018 gennemgik Kastbjerg kirke en tiltrængt restaurering. Allerede ved arbejdernes start havde menighedsrådet ønsket, at kunstneren Maja Lisa Engelhardt, som har modtaget mange priser for forsætninger, skulle forestå denne, og det sagde hun ja til. I processen opstod ideen om også at forny de 4 billedfelter i den historiske altertavle fra omkring 1600, da disse ikke var de originale, men bl.a. et langt senere julemotiv.

Menighedsrådet ønskede at bevare juletemaet, og det ønske imødekom Engelhardts mand, kunstneren Peter Brandes. I slutningen af oktober gæstede parret kirken med et forslag, som efterfølgende godkendtes af de kirkelige myndigheder. Parallelt hermed udførte Brandes værket på Tommerup Teglværk i en aldrig før set teknik. Udsmykningen er udført i rødler og glaseret i majolika-teknik i hvidt og blå nuancer, ligesom dele af det i lighed med inventardele partielt er belagt med 20-24 karat bladguld, hvorved der er skabt en smuk sammenhæng med det middelalderlige rum og det øvrige inventar.

 

Herremanden til Trudsholm var tidligere kirkeejer og skulle sørge vedligeholdelsen af kirkebygningen og inventaret. Kastbjerg Kirke er præget af, at kirkeejeren har været meget samvittighedsfuld og gavmild, når det gjaldt nyt og smukt inventar. Hertil kom jo muligheden for at sætte et minde over sig selv og sin slægt. Et eksempel herpå er den fint udskårne ligsten fra 1600 over Jacob Høg og Elisabeth Maltisdatter til Trudsholm.

 

Orglet er et lille 4-stemmers instrument fra 1904, skænket af landsbyens borgere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastbjerg Kirke
Ved kirken 2, Kastbjerg
8970 Havndal


Kastbjerg Kirke, Kastbjerg sogn, Romansk, 1100-tallet.

Antal folkekirkemedlemmer: 188

Antal indbyggere: 214

Medlemsprocent: 87, 85