Kalkmalerierne

Kalkmalerierne stammer fra sengotisk tid.
I korbuen ses i søndre vange forneden Sct. Dionysious, den første biskop i Paris, Frankrigs nationalhelgen.
Han led martyrdøden ca. 250 ved at få hovedet kløvet med et sværd.
Over Dionysius ses apostlen Johannes.
I nordre vange er Sct. Laurentius afbildet. Han var diakon i rom og blev martyr i 258, brændt levende på en rist.
Over Laurentius ses Jomfru Maria.
I korhvælvingens vestre kappe findes tre helgenskikkelser. Fra venstre Petrus Martyr, som var dominikanermunk, i midten Sct. Olav den Hellige, den norske konge, der kristnede Norge, og til højre Sct. Kjeld, kannik og provst i Viborg.
I nordkappen(fra vest) ses apostlene Jakob d. yngre, Filip, Johannes, Mattæus, Bartolomæus og Peter.
I sydkappen (fra øst) ses apostlene Jakob d. ældre, Andreas, Mathias, Thomas, Simon Zelotes og Judas Taddæus.
Alle apostlene er afbildet med de redskaber, som dels karakteriserer deres liv og deres martyrdød. I de nordvestlige kappeflige ses to lodne vildmænd. Den ene har en plante i munden, og den anden jager et vildsvin. Måske skal denne scene beskrive mandens jordiske arbejde.
De to sydvestflige har skader, og man ser derfor ikke billedet til venstre. Men det kan måske have været kvindens liv, der har været afbildet. Til højre i fligen ses en lærer og en elev. Læreren holder en bog og en ferle (prygleredskab).
I nordøstre flig ses et mandshoved og en kølle, mens sydøstre flig viser en buk eller hjort og en hammer eller økse.
Hovedbilledet findes i korets østkappe. Kristus som verdensdommeren troner på to regnbuer. Hans kappe er slået til side, så man ser hans sårmærker. Han er omgivet af engle med basuner. Hans fodskammel er jorden, hvor korset også står. Fra korset udgår et bånd over hele verden. Kristus flankeres af Jomfru Maria og Johannes Døberen.
Ud af Kristi mund kommer en lilje (renhedens, frifindelsens og livets symbol) og et sværd (retfærdighedens, fordømmelsens og dødens tegn).
På Kristi venstre side (for betragteren til højre) er et opspilet vilddyrsgab med tænder, horn og flammer. Indeni er en djævleskikkelse, der rækker tunge. En anden djævel fører de fortabte mennesker ind i gabet med kølleslag.
På højre side ses frelsen. De frelste kaldes frem af gravene og ledes ind til livet.