Hovedskabet

Hovedskabet (corpus) har i midten Gud Fader, der sidder med den korsfæstede Kristus, hvis fødder støtter på jordkloden. Nådetstolen, kaldes denne scene. Den er symbol på, at Gud selv har bragt et sonoffer for menneskers synder, nemlig sin egen søn, Jesus.
Engle holder Kristi ligklæde samt de redskabe, der blev brugt til pinslerne langfredag.
I hjørnerne ses de fire evangelistsymboler (oksen, løven, ørnen (der samtidig kan forstås som helligåndsdue, således at hele treenigheden er med i midterfeltet) samt et bevinget menneske).
Hovedgruppen flankeres af en kronet jomfru Maria med barnet og Sct. Martin af Tours (Morten), der lægger en mønt i en tiggers skål.
På fire snoede søjler ses biskop Nicolaus af Myra i Lilleasien, en kvinde med en salvekrukke (en sammensmeltning af tre kvinder: Marie Magdalene, den anonyme synderinde, der salvede Jesu fødder samt Maria i Bethania), Sanct Maternus (biskop af Köln) samt Elisabeth af Thüringen. Sidefløjene rummer apostlene og fire kirkefædre. Apostlene bærer de attributter, som man også ser på kalkmalerierne. De hentyder enten til deres martyrdød eller til det, der er karakteristisk for netop dem.
Deres navne er skrevet under figurerne.
På bagsiden af de to sidefløje er Jesu lidelseshistorie malet i otte billeder. Disse billeder er malet i 1600-tallets nederlandske stil, og måske er der malet ovenpå i 1680'erne.
Yderfløjene har to store malerier af samme type som passionsbillederne. Det ene billede fremstiller Kristus som den gode hyrde med et lam på skulderen. Nedenunder ses teksten fra Johs. 14,14-15. Det andet billede viser en mand med hjelm. På venstre arm bærer han en bog med et lam. Det er formentlig Paulus, idet teksten er fra Kol. 1,23.