Altertavlen

Denne fantastiske femfløjede altertavle, der tilskrives Imperialissima-mesterens kreds, er fremstillet til Sct. Mortens kirke i Randers ca. 1490. Storkøbmanden Niels Brock, som stammede fra Randers, ønskede at skænke sin dåbskirke (sct. Mortens kirke i Randers) en ny altertavle i den nye stil (barok), og dermed blev den gamle altertavle sat på auktion. I første omgang indbragte den 71 rigsdaler, og det, mente man, var for lidt. Tavlen blev gemt væk i et års tid, indtil man gentog auktionen. Altertavlen blev solgt for 75 rigsdaler til Randerskøbmanden Ditlev Kirketerp, som placerede tavlen i Hald kirke.
Inden altertavlen blev sat op, forsynedes den med forskellige tekster, dels skriftord, dels en indskrift om Kirketerps gave til kirken, og dels nogle verselinjer, som den daværende sognepræst, Chresten Thomesen Hee, har forfattet for at landsbyens beboere ikke skulle blive for katolske i hovederne af at se på tavlen.
Der står nederst på predellaen:
"Maria hører ey vor Bøn, vi kun tilbede hendes Søn."
"Den usynlige Gud vi ære, Billeder vi kan undvære."
"Sct. Mortens Billed her maa staae, Apostles Ord vi bygge paa."
Knæfaldsskranken blev ved samme lejlighed overflyttet til Hald kirke fra Sct. Mortens kirke. Altertavlen er restaureret 1765, 1924 og 2007.