Hald Kirke

Golgatagruppen

En gruppe med den korsfæstede Jesus med Jesu mor Maria til den ene side og apostlen Johannes til den anden pryder korets nordside.
Korsarmene er bemalede med skjolde med sløjfer, der slynges til franske liljer, der både er treenighedssymboler og cistercienserordenens mærke.
Indskrifterne er ikke oprindelige, men stammer fra nyopmalinger i 1677 og 1766. 
Der hersker megen tvivl om denne figurgruppes oprindelige placering, idet nogle mener, at den har været placeret ovenpå kirkens alter før 1765 (som decideret alterudsmykning i stedet for en altertavle) eller ovenpå Sct. Mortens alterskab, da denne blev flyttet til Hald.
Noget tyder dog på, at gruppen stammer fra samme værksted som selv altertavlen.

Prædikestolen

Efter al sandsynlighed stammer prædikestolen fra 1580'erne, hvor mange prædikestole blev fremstillet, fordi reformationstiden satte forkyndelsen i centrum. Det er en firfløjet renæssanceprædikestol med evangelistmotiver i de fire midterfelter. Disse er dog snarere fra 1700-tallet.
Lydhimlen bærer en due, symbolet for Helligånden, fordi Guds Ånd bærer forkyndelsen frem til tro hos tilhørerne.

Døbefonten
En smuk granitdøbefont, der formentlig stammer fra Essenbæk fonteværksted, er det ældste inventar i Hald kirke. 180 døbefonte har udvendige udhugninger af løveagtige dyr.
Der er fire løvekroppe i fladt relief. Parvis har de samme hoved, nemlig et menneskehoved.
I 1600-tallet blev dobefonten flyttet til dens nuværende placering. Oprindeligt har den stået i kirkens vestende mellem de to døre, hvorefter den er flyttet til tårnrummet i 1400-tallet, da dette fungerede som dåbskapel.
Dåbsfadet af messing med billede af Mariae bebudelse er fra Nürnberg ca. 1575.

Lysestager, lysekroner, kirkeskib
Stagerne er typiske for baroktiden (ca. 1630-1740). De to lys på alteret betegner loven og evangeliet, det Gamle Testamente og det Ny.
Den syvarmede lysestage er en gave fra Christen Pedersen og hustru Ane Marie på deres guldbryllupsdag 1921.
Lysekronerne er gaver fra Christiane Jonassen (1903) og fra sognets beboere (1913) i forbindelse med kirkens overgang til selveje.
Kirkeskibet er skoleskibet "Danmark", fremstillet af fyrbøder Duelund, Assens, 1939.

Kirkeskrinet
Skrinet eller kisten er fra 1300-tallet. Det er udhulet af én egeplanke og beslået med håndsmedede jernbånd. Heri har man formentlig opbevaret kirkesølvet og vigtige dokumenter.

Livstræskorset
Korset på korets sydvæg er fra kirkens romanske tid. Det var oprindeligt et krucifiks, der nok har hængt i korbuen (lægmandskrucifiks), idet man på vangerne ser kalkmalerier af Jomfru Maria og disciplen Johannes. Som helhed har de da udgjort en Golgata-gruppe.
Krucifikset har ligget på kirkens loft over hvælvingerne, og her er Kristi legeme smuldret for mange år siden.
Det blev fundet igen i 1924 og ophængt.
Knopper og nye skud myldrer frem på korset som tegn på, at Kristi kors også er nyt liv.

 

Hald Kirke
Haldvej 5
8983 Randers


Hald Kirke, Hald sogn, Romansk, 1100-tallet.

Antal folkekirkemedlemmer: 569

Antal indbyggere: 635

Medlemsprocent: 89, 61