Gjerlev prædikestol

Gjerlev kirkes prædikestol er i rokokostil og fra 1762.
Prædikestolen var oprindelig forsynet med en dør, denne dør blev ved restaureringen i 1877 fjernet. Felterne i prædikestolen havde forskellige motiver. Disse blev overmalet således, at prædikestolen skulle synes udført af egetræ. Udover egetræsbemalingen blev der udført nogle dekorationer med forgyldning. Ved kirkerestaureringen i 1936 var der ønske om, at den oprindelige bemaling igen måtte blive synlig. Konservator P. K. Andersen foretog nogle prøveafdækninger af felterne i prædikestolen. Han mente, at prædikestolen med lydhimlen skulle sendes til Nationalmuseet, og at arbejdet burde kunne udføres for 1.700,00 kr. Menighedsrådet henvendte sig til Nationalmuseet med ønsket om en pris på restaureringen. Nationalmuseet svarede, at prisen for restaureringen ville blive 1.550,00 kr. plus 150,00 kr. for snedkerarbejde. Nationalmuseet anslog, at transport og emballage ville blive ca. 100,00 kr. Herefter besluttede menighedsrådet at sende prædikestolen og lydhimlen til Nationalmuseet, man påpegede dog:

”Menighedsraadet maa kræve at bemeldte Sum, efter alt foreliggende ikke overskrides.”

Den endelige regning til Nationalmuseet blev på 1.852,50 kr. Hertil kom 118,38 kr. til snedker Petersen i Gjerlev for genopstilling af prædikestolen.
Prædikestolen er udformet som en sekskant. En af kanterne vender mod muren, og en anden er opgang til stolen. Ved restaureringen blev de oprindelige motiver og teksten i de øvrige fire felter frembragt. Feltet nærmest opgangen har et motiv med en bog. Under motivet er teksten: ”Ordets Bog for dig tillukkes, Naar om Aandens hielp ej sukes” Andet felt er dekoreret med en ambolt, hvorpå et hjerte bliver bearbejdet med to hamre. Teksten under er:

”Haarde Hierter, demans Liige, vil for Ordets, straf ei wiigge”. 

Tredje felt er dekoreret med en svane som dier sine unger med sit blod. Herunder er teksten:

”Min Jesus og sit dÿre blod, for mig og hver udøse Lod”. 

Fjerde felt, nærmest muren, er dekoreret med nogle skyer. Herunder er teksten:

”1762 M Ch Thrane Pinxif”