Genindvielse af Gjerlev Kirke den 4. juli 2019

Der var festgudstjeneste i Gjerlev Kirke den 4. juli, efter endt restaurering. Biskop Henrik Wigh-Poulsen var prædikant, også Ommersyssel Pastorats tre præster medvirkede, samt Gjerlev-Enslev koret under ledelse af organist Ulf Espelund Klausen.

Festgudstjenesten havde været planlagt længe, og lige til det sidste havde vi en realistisk forventning om, at alt ville være klart, den fastsatte dato.

Imidlertid har vi i de allerseneste uger op til genindvielsen,  - primært på grund af sent indkomne myndighedstilladelser - måttet tage til efterretning, at et så vigtigt element som 1600-tals krucifikset, der fremover udgør alterudsmykningen, umuligt kunne nå at blive staferet til indvielsen. Også andre centrale - men mindre synlige- elementer er ikke færdige.

Krucifikset er i den stand, det er i, opsat på sin plads til dagen, men bliver gennedtaget og færdiggjort, så snart ferieperioden er ovre. 

Alter
Alter
Birthe og Lise
Biskoppen under sin prædiken
Biskoppen
Den syvarmede lysestage
Udgangsprocession
Ommersyssel Østre Pastorats oge
Pynt ved kirkebænkene
En fyldt Kirke
Et let traktement, efter Gudstjenesten
Formand for menighedsrådet Erik Egelund Pedersen og
graver Gitte Christoffersen
Glade smil hos Præsterne og Biskoppen
Glimt fra Gudstjenesten
Indgangsprocession
De nymalede kirkebænke
Menighedsrådet
Prædikestol
Præsterne og Biskoppen
Udgangsprocession
Organist Ulf Espelund Klausen og
Gjerlev-Enslev koret