Dalbyneder Kirke

Dalbyneder kirke er et forunderligt sted, som ikke uden grund hvert år besøges af mange. Her kan man i stort og småt følge slægternes gang gennem de forunderligste nedslag af tiders og stilarters skiften, samtidig med at kirkerummet i sig selv er en stor æstetisk oplevelse og et stærkt sted at fejre gudstjeneste.

Det var godsejeren på Overgård, der i 1800-tallet bekostede, at Anker Lund alterbilledet kom til Dalbyneder kirke, og det vil sige at godset har skiftet hænder på et tidspunkt. 
Herom beretter en anekdote, at de to godsejere spillede kort en nat. Først tabte godsejeren til Demstrup-Sødringholm en gård i Binderup, aller nordligst i Dalbyneder sogn, men han spillede videre. Så tabte han Dalbyneder kirke, men han havde jo een hjemme ved Sødringholm, så han forsatte fortrøstningsfuldt sit spil. Men så tabte han ridehesten, og så skulle han ikke have spillet mere kort den nat.

Nævnes må det, at Dalbyneder sogn i dag er et af landes mindste med ca. 120 indbyggere. For hundrede år siden var landsbyen kulturcentrum på egnen, og der var en højskole. Traditionen fortæller, at en ung sjællandsk bondepige, der var elev på skolen, her skrev sommersangen "En yndig og frydefuld sommertid".

Dalbyneder Kirke
Kirkebakken 1
8970 Havndal


Åbent på dage mellem ringetiderne.  Sommer: 7-18    Vinter: 8-16


Dalbyneder Kirke, Dalbyover sogn, Romansk, 1100-tallet.

Antal folkekirkemedlemmer: 102

Antal indbyggere: 121

Medlemsprocent: 84, 30