Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet, og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Kommende konfirmander inviteres til en konfirmandindskrivningsgudstjeneste i slutningen af august/starten af september (kig i kirkebladet eller i kalenderen her på siden). Først mødes man i kirken til en gudstjeneste, hvorefter man samles i det sognehus eller konfirmandstue, der hører til kirken, hvor gudstjenesten fandt sted. Her hilser man på hinanden og præsterne og får udleveret (afleverer) en indskrivningsseddel som skal afleveres 1. gang, man mødes

Konfirmationsforberedelse i Ommersyssel Østre Pastorat ligger

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, laver rollespil og skal på konfirmandudflugt, hvor vi typisk besøger én eller flere kirker og taler om forskelle og ligheder mellem måske gamle og moderne kirker.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation.

Læs mere om konfirmationsforberedelse og det at blive konfirmeret på folkekirken.dk

 

Konfirmationsdagene for 2021 & 2022

 


2021:

Bededag fredag den 30. april:

Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg

Lørdag den 1. maj (elever fra Tørring skole)

Øster Tørslev

Søndag den 2. maj ( 4.s.e.Pske):

Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal, Dalbyneder

 


 

2022:

 

Bededag, den 13. maj:

Dalbyover, Råby, Kærby, Enslev, Sødring, Kastbjerg

lørdag den 14. maj:

Evt. Tørring-elever i Øster Tørslev kirke

4. s. e. påske, den 15. maj:

Gjerlev, Hald, Udbyneder, Øster Tørslev, Havndal, Dalbyneder

 

 


Handlingerne vil ligge kl. 9 og kl. 11, men dette fastlægges først hen i forløbet efter indskrivning.
Udover undervisningen i Øster Tørslev sognehus og tilhørende studieture skal man, for at blive konfirmeret, deltage i mindst 10 gudstjenester i perioden.

Er ingen indskrevet til konfirmation i en given kirke, bortfalder denne naturligvis, og konfirmationen i den anden kirke kan så være kl. 10.00.

OBS: Ovenstående er meldt ud og kan ikke ændres.

På den måde vil de unge have hele undervisningen sammen og kan holde blå mandag sammen.

Det bemærkes, at man i Randers Nordre Provsti ikke må udmelde konfirmationsdatoer mere end to år frem, hvorfor der ikke for nærværende kan udmeldes længere end til 2020.