Dåb

Ved dåben bliver barnet optaget og budt velkommen i den kristne menighed. Barnet bliver døbt på den kristne tro, og har troen med sig i bagagen resten af livet. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller faddere siger vi ja tak på barnets vegne.
Dåben foregår som en del af den almindelige gudstjeneste om søndagen. I Ommersyssel Østre Pastorat tilbydes der desuden mulighed for at få sit barn døbt en lørdag. Disse datoer kan findes i kirkebladet.

Hvis dit barn skal døbes, så ring til kirkekontoret på tlf. 8647 4697. Så finder vi en dato til dåben i den af kirkerne, I ønsker. Efterfølgende bliver I kontaktet af den af præsterne, der skal døbe jeres barn, og sammen aftaler I en dato for en dåbssamtale.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte kirkekontoret eller en af præsterne, hvis I har spørgsmål til dåb.

Hvad skal du gøre?

Når et barn skal døbes, aftales dato og sted ved at rette henvendelse til kirkekontoret. Her giver forældrene endvidere besked - senest 14 dage før dåbsdatoen - om, hvad barnet hedder eller skal hedde. Desuden skal de oplyse navne og adresser på de 2-5 personer, som skal være barnets faddere. Faddere skal være døbt og helst være nået konfirmationsalderen - ca. 14 år.

Inden dåben bliver forældrene kontaktet af præsten, og de aftaler hvor og hvornår, forældre og præst har dåbssamtale. Ved dette møde fortæller præsten om dåbens betydning og om dens ritual.

I Ommersyssel Østre Pastorat finder dåben sted ved højmessen om søndagen. Ca. 4 gange om året, på udvalgte datoer, er der mulighed for at få sit barn døbt en lørdag ved en såkaldt dåbsgudstjeneste. Datoerne offentliggøres her på siden og i kirkebladet.

Læs om dåb på folkekirken.dk.

 

Navngivning - ved dåb eller kun navngivning?

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåb, eller ved at logge på www.borger.dk og navngive, hvis man enten ikke ønsker at døbe sit barn, eller hvis det skal navngives før dåben. Det kunne f.eks. være for at kunne lave et pas til barnet, da spædbørn også skal have eget pas nu til dags.


Hvad skal barnet hedde?
Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.