Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse.I kan blive gift i en af Ommersyssel Østre Pastorats kirker, hvis I bor i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til et sogn. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i en af Ommersyssel Østre Pastorats kirker bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han/hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten kontakter jer for at aftale en samtale, når I har aftalt en endelig dato. Men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe til ham/hende.

Læs mere om bryllup og kirkelig velsignelse på folkekirken.dk

 

Det skal I gøre:

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, så er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal kontakte kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i en af Ommersyssel Østre Pastorats kirker, hvis I bor i et af sognene, eller på anden måde har tilknytning til et sogn. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et tidspunkt for en samtale

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kirkekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring elektronisk på www.borger.dk.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede ved selve vielsen. Vidnernes navne og adresser skal oplyses til kirkekontoret, da navnene registreres i kirkebogen.

Evt. navneændring på bryllupsdagen: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det. Når navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i god tid inden vielsen logge ind på www.borger.dk og ansøge om navneændring på bryllupsdagen. Husk at vælge den rigtige ansøgning, da der er forskel på, hvilke oplysninger, der er brug for ved en almindelig ansøgning om navneændring og den til navneændring på bryllupsdagen. Husk desuden, at hvis I begge to skal ændre navn, skal der laves to ansøgninger - én til jer hver. Og I skal huske at få signeret (givet elektronisk tilladelse til) den anden parts ansøgning om at få tilladelse til at bære dit navn.