Begravelse

Læs de nye kirkegårdstakster for 2020 ved at klikke på ovenstående billede.

 


Når man mister et menneske, man elsker, har man brug for trøst og tryghed. Brug for plads til tro, tvivl og fortvivlelse. I kirken er der plads til alt det.

En kirkelige begravelse eller bisættelse er pårørendes afsked med den døde med det kristne budskab om opstandelse som rammen. Her kan man mindes det liv, der er levet, sige tak og få sat ord på de mange følelser. Og først og fremmest kan man være fælles om sorgen og håbet.

Samtale med præsten

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen. Man snakker om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.


Samtalen er også et godt sted at snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald. Husk at præsten også er der for at støtte og lytte. Han/hun er faktisk uddannet til det, og det kan være rart at snakke med en, der ikke selv har en masse følelser i klemme, men samtidig ved, hvordan man har det.

Læs mere om kirkelig begravelse og bisættelse på folkekirken.dk.

Læs om valg af kirkegård og gravsted på Kirkeministeriets borgerportal.

 

Det skal du gøre:

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.

Når en person dør, skal de nærmeste pårørende, dvs. ægtefællen, hvis afdøde var gift, elles børn, hvis afdøde selv var enke/enkemand, anmelde det til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kordegnen i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Har man kontakt til en bedemand, er det oftest noget, vedkommende tager hånd om.

Ønsker man imidlertid selv at stå for anmodningen, skal man logge på borger.dk og udfylde en "Anmodning om begravelse eller ligbrænding” der. Kirkekontoret er behjælpelig, hvis der opstår problemer.

De pårørende skal desuden tage stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå og valg af kirkegård. Hvis afdøde ønsker at få asken spredt over åbent hav, SKAL der foreligge en skriftlig tilkendegivelse af dette fra vedkommende. Dette er noget, de fleste måske ikke lige er klar over.