Hald-Kærby Menighedsråd

Formand og kontaktperson (formand for valgbestyrelsen)

Anna Marie Maagaard Pedersen

Kærbyvej 8

Hald

8983 Gjerlev J

Tlf.: 86474261

Mail: maagaard_mp@hotmail.com 

Kirkeværge (Hald Kirke)

Ellen Margrethe Jakobsen

Kondrups Vænge 12A

Hald

8983 Gjerlev J 

Mail: morellen46@hotmail.com

Kirkeværge (Kærby Kirke)

Rikke Nyhave Winther
Østendalsvej 20

Kærby

8983 Gjerlev J
Mail: rikkewinther68@gmail.com 

Medlem

Erna Poulsen
Kærbyvej 69, Kærby
8983 Gjerlev

Tlf: 86474112
Mail: erna@poulsen.mail.dk

Medlem

Elin Andersen

Kondrups Vænge

8983 Gjerlev

Mail: flemmingogelin@hotmail.com 

Medlem

Heidi Nielsen
Kærbymøllevej, Kærby
8983 Gjerlev
Mail: heidi@brma.dk

Medlem

Jytte Schou Andersen
Færgevej 11, Udbyhøj
8970 Havndal
Tlf.: 40262217
Mail: jytteschou1@hotmail.com