Dalbyneder Menighedsråd

Formand

Annette Wickstrøm                 
Vestervangsvej 3, Dalbyneder
8970 Havndal 
Tlf.: 22358328
Mail: annwic@micwic.dk

Næstformand

Margit Søgaard  
Binderupvej 9 , Binderup
8970 Havndal
Tlf.: 51934745

Kirkeværge

Ulrik Marcel Høhrmann          
Kirkebakken 13, Dalbyneder
8970 Havndal 
Tlf.: 23386194
Mail: ulrik.marcel@securitas.dk

Kasserer

Per Møller Koch                         
Vestervangsvej 6, Dalbyneder
8970 Havndal 
Tlf.: 28873758
Mail: 
permkoch@gmail.com

Kontaktperson

Erni Gertsen   
Stenhøjvej 8, Dalbyneder
8970 Havndal 
Tlf.: 25796817
Mail: 
erni@primanet.dk