Præster

Sognepræst Lone Kjær Nyeng (kirkebogsførende)

Mail: lkny@km.dk  
Tlf.: +45 8647 4342
Mandag er fridag

Sognepræst Peder Svejgaard Pedersen

Mail: ppe@km.dk
Tlf.: +45 8647 6015
Fredag er fridag

Sognepræst Hans David Hindsholm Matras

Mail: hdma@km.dk
Tlf.: +45 8647 0225
Mandag er fridag