Præster

Sognepræst Lone Kjær Nyeng (kirkebogsførende)

Mail: lkny@km.dk  
Tlf.: +45 8647 4342
Mandag er fridag

Sognepræst Peder Svejgaard Pedersen

Mail: ppe@km.dk
Tlf.: +45 8647 6015
Fredag er fridag

Sognepræstvikar Torben Brink

Mail: tbr@km.dk 
Tlf.: +45 6135 3741
Mandag er fridag