Babysalmesang

Takt & toner - musik for tumlinge og de mindste

Et tilbud for dagplejebørn og deres dagplejere samt børn fra 9 mdr. til 3 år, i selskab med en forældre.

Sang og musik er et fantastisk redskab til at støtte og stimulere barnet i dets udvikling. Gennem musikkens udfoldelse kan vi bl.a. arbejde med motorik, kreativitet, selvopfattelse og sociale kompetencer.

Der vil være forskellige musikalske aktiviteter, såsom sange med fagter, simple sanglege, rytmiske bevægelser til musik, sange og salmer, samt små historier fra biblen.

Tilbuddet varetages af kirkesanger Sara Faxholm Christensen.


 

Det foregår i:

- Hald menighedshus om torsdagen i de ulige uger kl. 9.30 til 10.30.

- Øster Tørslev kirke 2. tirsdag i hver måned kl. 10 til 11.00.

- Dalbyover kirke 1. tirsdag i hver måned kl. 9.30 til 10.30.

- Havndal kirke Sidste tirsdag i måneden kl. 10.00 til 11.00 

- Gjerlev (Ommersyssel Østre Kirkecenter) Torsdage den 10/1, 21/2 og 21/3.