Velkommen til Ommersyssel Østre Pastorat

På denne hjemmeside kan du finde oplysninger om pastoratets præster og øvrige ansatte, de enkelte kirker og deres særpræg og historie, oversigt over gudstjenester og øvrige arrangementer samt mange andre praktiske oplysninger.

Kirkekontoret hører hjemme i Ommersyssel Østre Kirkecenter på adressen Tønagervej 11 i Gjerlev - det er i de lokaler, der tidligere husede byens skole. Huset er åbent ml. kl. 9 og 13 på hverdage, dog kan der være dage hvor kordegnene ikke sidder på kontoret. Det er derfor en god idé at ringe i forvejen, hvis man vil være helt sikker på ikke at gå forgæves.

Klik på nedenstående billede for at se kirkebladet i PDF. 

 

Orientering fra Hald-Kærby Menighedsråd:

Menighedsrådet har besluttet at fjerne nogle af de gravsten, som ikke er bevaringsværdige, fra Kærby Kirkegård, Kirkegade 10, 8983 Gjerlev.

 Sidste frist for afhentning af gravsten er d. 1/5-19, og vi beder om at det sker ifølge aftale med Graver Karina Reinholt telefon 3032 2137 eller Kirkeværge Rikke Winther 2324 2617.


Meddelelse fra Gjerlev og Enslev kirker

I forbindelse med en ny kirkegårdsvedtægt, og omlægning / oprydning på kirkegårdene, har menighedsrådene besluttet, at gravminder fra nedlagte gravsteder, skal fjernes fra kirkegårdene.

Familier til nedlagte gravsteder, og hermed uaktuelle gravminder skal, hvis disse ønskes bevaret, afhentes senest 1. maj 2019. Herefter vil uafhentede gravminder blive anonymiseret eller destrueret, og fjernet fra kirkegårdene. Henvendelse vedrørende afhentning af gravminder, bedes givet til graverne eller kirkeværger.

Venligst
Gjerlev-Enslev menighedsråd

 

22apr kl. 09:00

Gudstjeneste v. Lone Nyeng

i: Enslev Kirke

22apr kl. 09:00
22apr kl. 09:00

Gudstjeneste v. Hans David Matras

i: Råby Kirke

22apr kl. 09:00
22apr kl. 10:30

Gudstjeneste v. Hans David Matras

i: Dalbyneder Kirke

22apr kl. 10:30
22apr kl. 10:30

Gudstjeneste v. Lone Nyeng

i: Havndal Kirke

22apr kl. 10:30
25apr kl. 19:30

Koncert med BuchholtzStensgaardTANGO

i: Øster Tørslev Kirke

25apr kl. 19:30

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse